Centrala wentylacyjna VUT 300-2 E2V EC A6

Zastosowanie

Centrala wentylacyjne VUT 300 E2V EC z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, przy jednoczesnym efektywnym usuwaniem powietrza zanieczyszczonego. Powietrze usuwane ogrzewa strumień powietrza nawiewanego na drodze odzysku ciepła w wymienniku przeciwprądowym, wyposażonym w urządzenie przeciwzamrożeniowe. Jest to energooszczędne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych i mieszkań. Centrale są przystosowane do montażu z okrągłymi kanałami wentylacyjnymi Ø 150 (VUT 300) lub 160 mm (VUT-300-2).

Obudowa

Obudowa jest wykonana z dwuwarstwowej stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną wykonaną z wełny mineralnej o grubości 20 mm.

Filtr

Do filtrowania powietrza nawiewanego oraz wywiewanego w centrali są dwa wbudowane filtry typu kieszeniowego klasy G4. Opcjonalnie proponowany jest filtr klasy oczyszczania F7.

Wentylatory

W centrali zastosowano silniki elektro-komutatorowe typu EC z prądem stałym o wysokiej sprawności z zewnętrznym wirnikiem, wyposażonym w łopatki zagięte do tyłu. Takie silniki na dzień dzisiejszy są najbardziej postępowym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością oraz pełną regulację w całym zakresie prędkości obrotowej. Użytkownik ma możliwość ustawienia jednej z trzech prędkości obracania za pomocą pilota. Prędkości obrotowe można ustawić indywidualnie dla wentylatora nawiewnego oraz wywiewnego w procesie programowania automatyki.

Rekuperator

W centralach są wykorzystywane rekuperatory typu przeciwprądowego o wysokiej efektywności odzysku ciepła (do 95%), wykonane z polistyrolu. Pod blokiem rekuperatora znajduje się tacka ociekowa w której się gromadzi oraz jest odprowadzany kondensat. Rekuperator posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem- specjalny algorytm ochrony rekuperatora przewiduje krótkotrwałe obniżenie prędkości wentylatora przy temperaturze poniżej -30°C, aby utrzymywać optymalną efektywność odzysku. Rekuperator posiada łatwy dostęp serwisowy w przypadku konieczności czyszczenia.

Nagrzewnice

Centrale są wyposażone w dwie nagrzewnice elektryczne: pierwsza z nich znajduje się przed rekuperatorem i nagrzewa napływające z zewnątrz powietrze do temperatury, która wyklucza zamarzanie rekuperatora oraz podtrzymuje maksymalną skuteczność odzysku. Druga nagrzewnica, znajdująca się za rekuperatorem, ogrzewa powietrze nawiewane do pomieszczeń do komfortowej temperatury, wyznaczonej przez użytkownika. Elementy grzewcze nagrzewnic są zabezpieczone przed przegrzewaniem dzięki aktywnemu zabezpieczeniu czujnika temperatury w kanale wentylacyjnym oraz dzięki sygnałowi z wbudowanych termokontaktów: na 60°C z automatycznym uruchomieniem powtórnym oraz na 90°C z ręcznym uruchomieniem powtórnym. Na końcu każdego cyklu ogrzewania odbywa się przedmuchiwanie elementów grzewczych.

Sterowanie i automatyka

Centrala jest wyposażona w panel sterujący z ekranem podświetlanym z kablem o długości 10 m. Wszystkie centrale posiadają pilota ze zdalnym sterowaniem.

Funkcje automatyki:
- Włączenie/wyłączenie centrali. Przedmuchiwanie elementów grzewczych podczas wyłączenia.
- Trzy prędkości wentylatorów możliwe do ustalenia na etapie programowania.
- Regulacja mocy wstępnego nagrzewania elektrycznego przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego. Automatyczne zmniejszenie prędkości wentylatorów przy niewystarczającej mocy nagrzewania wstępnego.
- Możliwość ustawienia temperatury na nagrzewnicy elektrycznej znajdującej się za rekuperatorem, podtrzymującej komfortową temperaturę powietrza, napływającego do pomieszczenia. Temperatura na ogrzewania dodatkowego nastawiana jest podczas ustawiania w granicach od +16 do +26°C. Za pomocą pilota zdalnie sterującego można włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania dodatkowego.
- Możliwość podłączenia automatycznych przysłon powietrznych.
- Posiada wejście do sygnału awaryjnego od systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.
- Posiada wejście przekaźnikowe do podłączenia czujnika CO2/ wilgotności/ IAQ lub każdego innego czujnika, sygnał którego powoduje, że instalacja przełącza się na prędkość maksymalną.
- Wskaźnik zanieczyszczenia filtrów zgodnie z licznikiem motogodzin.
- Możliwość programowania pracy instalacji zgodnie z timerem tygodniowym.

Wentylacja kontrolowana według potrzeby: 

Centrala jest wyposażona we wlot do sygnału przekaźnikowego od czujnika zewnętrznego (np, czujnik CO2) pozwala w sposób istotny zmniejszyć zużycie energii. Algorytm pracy można rozpatrzeć na przykładzie pracy z czujnikiem CO2: Kiedy w mieszkaniu nikogo nie ma, poziom CO2 jest niski, i nie ma konieczności w zbyt intensywnej wentylacji. Centrala pracuje z prędkością minimalną dla "ciągłego przewietrzania" pomieszczeń. Kiedy w pomieszczeniu pojawiają się ludzie, poziom CO2 zwiększa się i czujnik przekazuje sygnał o tym do instalacji, zamykając styk przekaźnikowy. Centrala zgodnie z tym sygnałem automatycznie przełącza się na prędkość maksymalną i pracuje z nią do tej pory, póki poziom CO2 nie zmniejszy się i styk się otworzy. Następnie centrala wraca do prędkości minimalnej. Aby stworzyć taki system pracy wystarczy nabyć jakikolwiek czujnik z wejściem przekaźnikowym oraz podłączyć go do odpowiedniego wejścia w instalacji.

Montaż

Centrala przeznaczona jest do montażu wewnętrznego: na zaszklonych balkonach, w pomieszczeniach gospodarczych, na poddaszach z temperaturą otoczenia nie niższą niż -15°C. W przypadku pracy centrali przy ujemnej temperaturze otoczenia powinna być uwzględniona izolacja cieplna króćca odpływowego, aby wykluczyć zamarzanie kondensatu. Centralę montuje się do ściany w pozycji, zapewniającej zebranie oraz wyprowadzenie kondensatu z systemu. Podczas montażu instalacji należy zapewnić wygodne dojście do przeprowadzenia serwisowania ze strony płyty frontowej (w razie konieczności płytę można całkowicie zdjąć).

Akcesoria dodatkowe

W celu dodatkowego zmniejszenia hałasu przed centralą ze strony wentylowanych pomieszczeń zalecane jest instalowanie kanałowych tłumików hałasu.

Dostępność:
Jednostka:

Cena netto:
Cena brutto:
Stara cena:

Dane techniczne:

Producent Vents
Waga [kg] 1