Zawór trójdrogowy USVK Vents - Sklep Grambet

Zawór trójdrogowy USVK Vents

3,808.08

Najniższa cena (2024-07-15): 3,808.08 SKU: USVK 3/4-4 Kategoria:

Opis

Zawór trójdrogowy z siłownikiem i pompą wodną do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w wodę.

Zastosowanie
Automatyka hydrauliczna przeznaczona jest do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w medium grzewcze jakiem jest woda.
 
Konstrukcja i opis pracy
Konstrukcja przedstawia rysunek 1. USVK występuje w prawym lub lewym wykonaniu. USVK składa się z:
1) pompy wodnej zapewniającej odpowiedni przepływ czynnika grzewczego,
2) siłownika elektrycznego do regulacji ustawienia zaworu trójdrogowego,
3) zaworu trójdrogowego służącego do regulacji ilości przepływu czynnika grzewczego przez nagrzewnicę,
4) łącznika pomiędzy zasilaniem a powrotem.
 
Regulacja i obsługa USVK
Montaż i regulacja może być dokonywana tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zabrania się eksploatacji USVK poza obrębem skali temperatur, pokazanych w danej instrukcji, a także w pomieszczeniach z obecnością agresywnych domieszek oraz w środowisku zagrażającym wybuchem. Przed włączeniem USVK do sieci koniecznie trzeba upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
 
Przy regulowaniu węzła wodnego należy przestrzegać następujących reguł:
– konieczne jest zapewnienie poziomego położenia osi wału silnika,
– wykluczył możliwość przekazu obciążeń mechanicznych na USVK od podłączonych przewodów rurowych,
– należy wykluczyć możliwość przypadkowego zetknięcia przewodów zasilających z ruchomymi częściami USVK.
 
Podłączenie USVK do magistrali wodnej
Doprowadzenie (odprowadzenie) wody do USVK dokonuje się w bezpośrednim przyłączeniu do stacjonarnej magistrali za pomocą giętkich, metalowo- gumowych węży lub przy użyciu gwintowego połączenia z króćcem wlotowym i wylotowym.
Doprowadzenie przewodów rurowych należy wykonać w taki sposób, żeby przy przeprowadzeniu prac serwisowych była możliwość ich szybkiego odłączenia.
 
Podłączenia elektryczne
Wszystkie elektryczne podłączenia powinny być wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Przed podłączeniem trzeba zainstalować uziemienie ochronne pompy cyrkulacyjnej.
Podłączenie silnika elektrycznego pompy i napędu elektrycznego przeprowadza się zgodnie ze schematami znajdującymi się w DTR.
 
Warunki eksploatacji
– temp. otoczenia do + 5 do + 40°C
– max temp. wody na zasilaniu + 150°C

Karta katalogowa (pdf)

Informacje dodatkowe

Producent

Vents

Waga [kg]

4